Slavkov se připravuje na budoucí klimatické změny. Lidé se seznámili se základními fakty.

Kde je ve Slavkově v létě nejtepleji a kde je naopak nejpříjemněji? Kde a jak ohrožuje občany sucho? Nejen na tyto otázky dostali odpověď lidé, kteří se vydali v sobotu 18. září na nádvoří zámku. Město zde prezentovalo výsledky analytické části zpracovávané adaptační strategie, která má Slavkov připravit na klimatické změny.

Materiál má za cíl nejen ukázat na problematická místa, ale zejména navrhnout opatření, která klima ve městě postupně zlepší. Výsledkem by tedy měla být „kuchařka“, která například doporučí, kde je potřeba vysázet více stromů, kde jsou potřeba vsakovací plochy, zelené střechy, vodní prvky a další opatření. Smyslem je zamezit přehřívání města, dopadů přívalových dešťů, povodní a dalších problémů, které jsou spojeny se změnami klimatu.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/09/klimaticke-zmeny_jarmark-slavkov-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/09/klimaticke-zmeny_jarmark-slavkov-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/09/klimaticke-zmeny_jarmark-slavkov-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/09/klimaticke-zmeny_jarmark-slavkov-5.jpg

„Věnujeme se celému území města, tedy zastavěnému území i krajině. Hodnotíme dopady hlavních hrozeb. Podrobně se soustředíme na vlny veder, sucho a bleskové povodně. Soustředíme se na dopady v zemědělství, lesnictví, vodním režimu a hospodářství, v urbanizované krajině, v dopravě. Věnujeme se projektům přizpůsobení se změně klimatu i snižování emisí skleníkových plynů,“ uvedl jeden ze zpracovatelů analýzy Lukáš Franěk ze společnosti Envipartner.

prezentace ke stažení

Zájemci se při veřejné prezentaci mohli nejen seznámit s výsledky, ale mohli také vyjádřit vlastní názor pomocí pocitové mapy.

Součástí akce byl také dětský koutek v režii ekologické školky Pampeliška a místních skautů, ve které si děti mohly odnést svoji vlastní zelenou střechu, nebo zjistit, jak se daří čistit špinavou vodu ve vodním korytě díky přírodním materiálům. Návštěvníci měli možnost se vyfotit u čtyřmetrového nafukovacího modelu Země, který zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno. Akci podpořila také společnost LIKO-S, která poskytla materiál do dětské dílny a ukázala také fungování systému pro zelené fasády a stěny.

Workshop se konal při příležitosti prezentace projektu Adaptační strategie pro město Slavkov u Brna. Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.