Slavkov u Brna „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

 

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.“

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III – neinvestiční na období let 2022-2027

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: Státní program na podporu úspor energie EFEKT III

Předmět podpory: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Číslo výzvy MPO: EFEKT 2/2023

Číslo dotace: 3282000080

 

Celkové výdaje projektu: 477 950 Kč

Poskytnutá dotace: 424 710 Kč

Spoluúčast: 53 240 Kč

 

Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČ 709 38 334

                  zastoupená Ing. Zbyňkem Boudou

 

Město Slavkov u Brna vlastní množství objektů různého typu, účelu, stáří a stavu. Majetek je řádně evidován v majetkové evidenci, chybí však dostupné, aktuální a přehledné informace o spotřebě energie, vody a energetické náročnosti jednotlivých objektů. Zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanovených ČSN EN ISO 50001 v platném znění.

 

Zavedením energetického managementu (dále jen EM) a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti si město Slavkov u Brna slibuje především dosažení úspor energie a vody za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, snížení rostoucích výdajů na provoz objektů v majetku města a zřízených PO a také zlepšení organizace práce. Energetický management umožní městu dříve identifikovat odchylky od optimálního provozu objektů, lépe plánovat, realizovat a následně hodnotit energeticky úsporná opatření, pomůže zajistit provoz energetického hospodářství v souladu s odpovídající legislativou.

 

Hlavní aktivity projektu:

  1. Analytická část (úvodní přezkoumání, vymezení předmětu EM)
  2. Energetická politika, systémová dokumentace, směrnice (definice cílového stavu a technických funkcí systému EM, definice cílového stavu v oblasti personálního zajištění EM)
  3. Implementace a nastavení udržitelnosti systému EM

 

 

Dokumenty ke stažení

EM Energetická politika [pdf | 616.8 kB]
2 Slavkov u Brna EM _pasporty [pdf | 5.8 MB]
1Slavkov u Brna - Zavedení systému hospodaření s enrgií EM [pdf | 1.8 MB]
EM_Pravidla [pdf | 1.8 MB]
EM_ Tým energetického managementu [pdf | 462.8 kB]
EM_ Akční plán EM [pdf | 197.4 kB]