Slavkov-Změna užívání stavby obj. č.p. 1428 ul. Slovákova na prodejnu nádr. dílů