Slavkov-Změna_užívání_stavby obj. č.p. 1428 ul. Slovákova na prodejnu nádr. dílů