Slavkováci loni třídili lépe než v roce 2021

Slavkováci v loňském roce vytřídili téměř 655 tun odpadu. Do barevných kontejnerů a do sběrného dvora uložili o 184 tun odpadu více, než v roce 2021. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnila společnost EKO-KOM v polovině července tohoto roku.

 

„Velmi oceňuji snahu Slavkovanů třídit odpad navzdory původním předpokladům, že po změně systému výběru poplatků za odpad se zvedne objem komunálního odpadu a motivace separace poklesne. Svědčí to o tom, že v našem městě je třídění již „zakořeněno“ a vnímáme ho jako standard. Samozřejmě ale nesmíme v tomto trendu polevit a připravit se na budoucnost i dalšími změnami, které brzy představíme,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Díky tomu se tak daří do systému odpadového hospodářství dostávat finance, které za sběr papíru, plastu, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit město získává. Jen v loni byla tato částka 1,4 milionu korun. Další peníze se „ušetří“ tím, že odpad z popelnic na komunální opad nebude skládkovaný a město tak nebude platit další velké peníze za překročení nastavených limitů, které se v příštích letech budou rapidně zpřísňovat.

Náklady na fungování odpadového hospodářství ve městě se v posledních letech vyšplhaly na cca 10 milionů korun. Cca 4 miliony korun hradí Slavkované v poplatku za odpadové hospodářství (700 nebo 350 korun za rok). Dalším příjmem je zmíněný příspěvek od společnosti EKO-KOM. Zbylé peníze, tedy cca. 4,5 mil. korun, jsou hrazeny z rozpočtu města. Společnost EKO-KOM kromě finanční odměny upozorňuje také na další neopomenutelný bonus v podobě úspory energií a snížení emisí CO2. Jen občané Slavkova v roce 2022 svým přístupem dokázali uspořit 13,4 mil. MJ energie a nevyprodukovat 685,1 tun oxidu uhličitého. K výrobě tak velkého množství energie je potřeba spálit cca 65 tun uhlí.

Děkujeme všem, kdo třídíte! Má to smysl.