Pouze hodina stačila k tomu, aby na poli mezi Slavkovem a Křenovicemi začal růst nový biokoridor. V sobotu 18. října se do lokality Kozí Hory vypravilo přes 100 dobrovolníků z řad občanů města, městského úřadu, mysliveckého sdružení, junáků, hasičů, ochranářského spolku a dalších. Během krátké chvilky zasadili téměř 200 stromů a 500 keřů. Růst zde začnou původní dřeviny jako habry, lípy, olše ale i ovocné stromy jako plané hrušky a jabloně. Spolu s keři a vysázenou trávou pak vznikne “ostrůvek” pro zvířata a ptáky, místo pro lepší zadržování vody i bariéra pro erozi půdy. Biokoridor vznikl hned vedle podobného pásu, který vysázel odbor životního prostředí spolu s myslivci a junáky v loňském roce.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Za občerstvení a materiální pomoc děkujeme společnosti Liko-S a také pekárně Herold. 

 

fotogalerie od Petra Navrátila zde

 

Galerie od Radka Lánského zde

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }