Kolaudace, oznámení užívání stavby, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, skutečné provedení stavby, zápis stavby do RUIAN

Kolaudovat dokončenou stavbu, případně její část, lze na základě návrhu na kolaudační rozhodnutí (stavby povolené do konce r. 2006), žádosti o ohlášení dokončené stavby nebo žádosti o kolaudační souhlas. Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením (§ 123 odst. 1 stavebního zákona), pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat a životní prostředí. Zkušebním provozem (§ 124 stavebního zákona, odst. 1), se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (§ 125 odst. 1) stavebního zákona).

Zápis stavby do RUIAN bude proveden na základě žádosti stavebníka.

 

Co k tomu potřebuji?

  • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené do 31.12.2006)
  • Oznámení o užívání stavby (příloha č. 11 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
  • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb.), žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace.

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.

 

Formuláře pro užívání rodinných domů a drobných staveb ke stažení zde

(O čísle popisném jednotlivých obcí rozhoduje příslušná obec, kromě Slavkova u Brna)

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.

Vyřizuje

Mgr. Horák Jaromír
vedoucí odboru
+420 544 121 113
Ing. Bohdálek Radim
technik stavebního úřadu
+420 544 121 183
Ing. Machaňová Vladimíra
technička stavebního úřadu
+420 544 121 109
Bc. Knesl Marcel DiS
technik stavebního úřadu
+420 544 121 143
Ing. Formánek Martin
technik stavebního úřadu
+420 544 121 161
Ing. Bartlová Veronika DiS.
technička stavebního úřadu

Milešovice, Šaratice, Slavkov u Brna

+420 544 121 141
Dvořáková Žaneta
silniční správní úřad, stavební úřad
+420 544 121 145