Závazné stanovisko – dle §11, odst.3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Jak začít:

Je nutné pro územní řízení, stavební řízení a udělení kolaudačního souhlasu.
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Projektová dokumentace s popisem zdroje znečišťování ovzduší

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Vyřizuje

Bc. Slováková Jana
ochrana ovzduší, odpady
+420 544 121 148