Zámecký park ve Slavkově u Brna od letošního podzimu zdobí 46 zrenovovaných vzácných barokních soch. S vynikajícím výsledkem je v posledních čtyřech letech postupně obnovoval tým restaurátorů pod vedením Josefa Červinky se spolupracovníky Danou Macounovou a Danielem Hvězdou. Dozorujícím pracovníkem města byl Dalibor Kašpar.

Na celý soubor sochařské výzdoby situované v zámeckém parku a v prostorách zámku, byl v roce 2017 zpracován nákladný a velmi podrobný restaurátorský záměr. Výstupem bylo zhodnocení stavu sochařské výzdoby včetně určení těch nejkritičtěji ohrožených. Dále průzkum stanovil postup a metodiku samotného restaurování. Od roku 2018 bylo postupně každý rok po etapách zrestaurováno celkem 46 soch situovaných v zámeckém parku. Zbytek sochařské výzdoby je již umístěn v interiérech zámku a restaurátorský zásah u něj není aktuálně nutný. Všechny práce probíhaly za přísného dohledu zástupců památkové péče jak z Národního památkového ústavu, tak z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. První dvě etapy osobně dozoroval i profesor Miloš Stehlík, který se v 70. letech 20. století zasadil o současné umístění soch v areálu zámeckého parku a jehož připomínky byly týmu restaurátorů velmi nápomocné například při realizaci doplňků chybějících částí soch. Pan profesor se bohužel kompletního dokončení restaurování nedožil.

Video z roku 2018, kdy se spustila první etapa oprav. Ve veřejné sbírce se podařilo vybrat od občanů 50 tisíc korun

Celkový náklad na restaurování byl 8 013 206,- Kč, přičemž každý rok byly z dotačního titulu ministerstva kultury Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón čerpány dotace v celkové výši 5 067 000,- Kč. Restaurováním ovšem práce na záchraně soch nekončí. Jelikož jsou sochy umístěné v exteriéru, je nyní stejně důležitým úkolem po zrestaurování navázat i pravidelnou údržbou, spočívající v každoročním čištění a postupné opětovné obnově povrchových úprav.

Soubor barokních soch v zámeckém areálu

Soubor 64 soch, z nichž 46 je umístěno v zámeckém parku, je dílem autorů Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Pochází z období okolo roku 1700. Většina skulptur je tvořena z mušlového, tzv. litavského, vápence. Původně byly určené pro oranžérii, kterou nechal postavit Dominik Ondřej Kounic a jež stávala v místě dnešního bazénu v dolním parteru.

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }