Sochy v zámeckém parku jsou kompletně zrenovované

Zámecký park ve Slavkově u Brna od letošního podzimu zdobí 46 zrenovovaných vzácných barokních soch. S vynikajícím výsledkem je v posledních čtyřech letech postupně obnovoval tým restaurátorů pod vedením Josefa Červinky se spolupracovníky Danou Macounovou a Danielem Hvězdou. Dozorujícím pracovníkem města byl Dalibor Kašpar.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-renovace_2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-renovace.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-12-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-11-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-10-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-8-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-7-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-6-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-5-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-4-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-3-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-2-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-pred-po-1-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy-_1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/josef-cervinkajpg.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/josef-cervinka.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/josef-cervinka-s-tymem.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy_4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy_3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/11/sochy_2.jpg

Na celý soubor sochařské výzdoby situované v zámeckém parku a v prostorách zámku, byl v roce 2017 zpracován nákladný a velmi podrobný restaurátorský záměr. Výstupem bylo zhodnocení stavu sochařské výzdoby včetně určení těch nejkritičtěji ohrožených. Dále průzkum stanovil postup a metodiku samotného restaurování. Od roku 2018 bylo postupně každý rok po etapách zrestaurováno celkem 46 soch situovaných v zámeckém parku. Zbytek sochařské výzdoby je již umístěn v interiérech zámku a restaurátorský zásah u něj není aktuálně nutný. Všechny práce probíhaly za přísného dohledu zástupců památkové péče jak z Národního památkového ústavu, tak z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. První dvě etapy osobně dozoroval i profesor Miloš Stehlík, který se v 70. letech 20. století zasadil o současné umístění soch v areálu zámeckého parku a jehož připomínky byly týmu restaurátorů velmi nápomocné například při realizaci doplňků chybějících částí soch. Pan profesor se bohužel kompletního dokončení restaurování nedožil.

Video z roku 2018, kdy se spustila první etapa oprav. Ve veřejné sbírce se podařilo vybrat od občanů 50 tisíc korun

Celkový náklad na restaurování byl 8 013 206,- Kč, přičemž každý rok byly z dotačního titulu ministerstva kultury Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón čerpány dotace v celkové výši 5 067 000,- Kč. Restaurováním ovšem práce na záchraně soch nekončí. Jelikož jsou sochy umístěné v exteriéru, je nyní stejně důležitým úkolem po zrestaurování navázat i pravidelnou údržbou, spočívající v každoročním čištění a postupné opětovné obnově povrchových úprav.

Soubor barokních soch v zámeckém areálu

Soubor 64 soch, z nichž 46 je umístěno v zámeckém parku, je dílem autorů Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Pochází z období okolo roku 1700. Většina skulptur je tvořena z mušlového, tzv. litavského, vápence. Původně byly určené pro oranžérii, kterou nechal postavit Dominik Ondřej Kounic a jež stávala v místě dnešního bazénu v dolním parteru.