Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu