Start opravy Malinovského: zastávka u polikliniky zůstává. V ulici Jiráskova bude omezené parkování.

Od prvního červnového pondělí odstartovala oprava ulice Malinovského, která se bohužel neobejde bez dopravních komplikací. První fáze oprav zahrnuje opravu komunikace u kostela a dále v úseku od mateřské školy Karolinka a po hasičskou stanici. V této fázi bude průjezdná ulice Jiráskova, která slouží jako náhradní trasa autobusů (autobusy jezdí Tyršovou ulicí, ulicí Pod Oborou a Jiráskovou na Malinovského).  Z tohoto důvodu se i na ulici Jiráskova objevily dopravní značky s označením zákaz zastavení (parkovat se může pouze ve spodní části ulice na západní straně –  blíže k zámku). Oproti původním plánům zůstává zastávka u polikliniky na svém místě minimálně do podzimu a s tím bude souviset i omezení v ulici Jiráskova a Pod Oborou.  K areálu koupaliště, zámku, stadionu a golfu řidiči mohou přijíždět z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní situace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět alespoň k oběma školám a využívat zdejší parkoviště. Kompletní oprava ulice bude trvat cca. do října tohoto roku, tedy pět měsíců.

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského. Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení (u kostela a u vchodu do školního dvora), vybudování nových parkovacích stání před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí se také přechod pro chodce u polikliniky. Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.