Město zahájilo další etapu opravy chodníku v ulici Tyršova. Rekonstrukce se dotkne 420 metrového úseku od polikliniky po ulici Pod Oborou. Díky této investici stavbaři opraví i obslužnou silnici podél bývalého obchodu Jednota a vybudují zde devět parkovacích stání. Nový chodník o délce 125 metrů vzniká také v ulici Pod Vinohrady. Stavební práce navazují na loňskou rekonstrukci chodníku podél Integrované střední školy. V následujícím roce začne město s opravou chodníků podél průtahu v úseku od Penny až po konec ulice Bučovická.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }