Střednědobý výhled rozpočtu Města Slavkov u Brna (2018 – 2022)

Zastupitelé schválili také Střednědobý výhled města rozpočtu města Slavkov u Brna (SVR). Součástí je i podrobný analytický pohled na hospodaření města od roku 2012. Je zpracován ve větší podrobnosti, než stanovuje zákon. Plné znění opět naleznete v následujícím odkazu:

SVR schválený Slavkov u Brna 2018

Zásadním sdělením tohoto 28 stránkového dokumentu je hodnocení doplněné tabulkou střednědobého výhledu (tabulka č. 10). Je v ní zajímavý údaj – kolik volných finančních prostředků je možné využít pro kapitálové výdaje do roku 2022 (řádek 49) – ročně se jedná cca 35 mil. Kč

V samotném závěru najdeme toto doporučení autorů SVR: „Na základě ekonomického hodnocení, odhadu vývoje ekonomické situace a vzhledem k predikovanému vývoji nejdůležitější skupiny příjmů (sdílených daní), mělo by město být maximálně obezřetné a snažit se především o hledání rezerv svého hospodaření. Zvláště opatrné by mělo být u investic, jejichž realizace vyvolává následné provozní výdaje. Též je vhodné upřednostnit investice s vyšším podílem dotací, a to zejména těch z EU.“

M. Jedličková – místostarostka města