Svazek obcí vybral podobu nové školy. V architektonické soutěži vyhrál návrh odkazující na cukrovar

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice ukončil architektonickou soutěž na podobu nové školy. Zvítězil v ní návrh sdružení ateliérů Atelier 99 & UYO architekti. Devítičlenná porota ocenila hlavně urbanistický koncept návrhu a vhodné řešení venkovních prostor. Porotci také ocenili rozmanitost vnitřních prostor. Líbí se jim také prosvětlení celé budovy, které je vytvořeno díky tvaru pilové střechy. Ta navíc odkazuje na budovu cukrovaru, který k lokalitě historicky patří.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_vstup-do-skoly.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/2_cena_vstup.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/3_cena_vizualizace.jpg

 

Do soutěže se přihlásilo šest renomovaných studií, která se vypořádávala s ohraničenou lokalitou za autobusovým nádražím. Porota zasedala 11. června 2022 v Rubensově sále slavkovského zámku. Posuzovala a hodnotila anonymně šest návrhů. Autoři jednotlivých studií byli odtajněni až po stanovení pořadí. Vybrat nejlepšího bylo těžké, všechny návrhy splňovaly zadané podmínky. Vítěz byl určen sedmi hlasy z devíti možných.

„Smyslem architektonické soutěže není najít absolutního vítěze. Každý z návrhů totiž má své klady, ale i své nedostatky. Cílem je hlavně získat odborné stanovisko architektů, urbanistů, stavařů, ale i pedagogů, k různým architektonickým pojetím a vizím,“ vysvětlil předseda architektonické soutěže profesor Jan Jehlík. (celý rozhovor čtete na následujících stránkách)

Zástupci svazku v čele se starostou Michalem Boudným proto nyní začnou vyjednávat s vítězným studiem podmínky o zpracování projektu. Porotci ve svém stanovisku upozornili i na několik neekonomických nebo ne zcela vhodných řešení, se kterými se musí již detailní projekt vypořádat.

„Bude se jednat o zapracování našich připomínek ke studii a o ceně projektu. Pokud se nedohodneme, dle regulí architektonické soutěže bude následovat jednání s druhým a poté případně třetím v pořadí,“ připomněl starosta Michal Boudný.

Projekt je pak klíčovým dokumentem nejen k vyřízení stavebního povolení, vyčíslení nákladů, ale je také nutným předpokladem pro získání státní dotace. V případě svazkové školy ministerstvo školství hradí 85% uznatelných nákladů.

„Pokud myslíme skutečně vážně, že chceme školu postavit, pak není na co čekat. V co nejkratší době musíme uzavřít smlouvu se zhotovitelem projektu a souběžně také zaregistrovat náš projekt na Ministerstvu školství. Tam nás čekají na podzim náročná jednání, kde musí být naše argumenty dostatečné a přesvědčivé. Zatím však splňujeme všechny podmínky k tomu, aby tato diskuze vůbec začala,“ ubezpečila Marie Jedličková.

Město Slavkov spolu s dalšími šesti obcemi (Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany, Vážany nad Litavou začalo s přípravou svazkové školy před dvěma lety. Od té doby vznikl potřebný dobrovolný svazek, vytipoval se vhodný pozemek, připravila se architektonická soutěž, komunikuje se s ministerstvem školstvím a Jihomoravským krajem a připravilo se i majetkové vypořádání v lokalitě.

V optimistické variantě by nová škola mohla stát již v roce 2025. Náklady na ni se vyšplhají do stamilionů korun. „Její financování však není nereálné. Je však velmi důležité splnit všechny podmínky pro udělení dotace a také zahrnout do systému zapojené obce,“ připomněla Marie Jedličková.

 

Vítězný návrh nové školy

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_vstup-do-skoly.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_schodiste.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_satny.png https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena-celni-pohled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_telocvicna.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/1_cena_rozmisteni.jpg

Vítězný návrh vytváří před školou nový veřejný prostor. K tomu však bude potřeba dokončit jednání s majitelem autobusového nádraží možnosti úpravy stávajících terminálů. Architekti si také dali záležet na funkčním rozvržení objektu. Hlavní vstup pro žáky všech ročníků vede z náměstí přes centrální vstupní prostor. V 1.np jsou jednotlivé části školy propojeny se vstupní částí přes schodiště. Na šatny v 1.np navazuje školní klub, kuchyně a jídelna. V jihozápadní části je situován klastr prvního stupně se zázemím a kabinety, které je přímo propojené s malou tělocvičnou. Díky napojení malé tělocvičny na centrální vstupní prostor pak může tělocvična samotná sloužit jako aula nebo jiný víceúčelový prostor. Pro 2.np je typické další rozložení učeben do hnízd kolem tří atrií. Přes pobytové schody je pak přístupné 3.np, kde je situován klastr 8. – 9. ročníku. Kmenové učebny zde navazují na otevřené společné prostory pro další možnosti výuky. Ze společných mezitřídních prostor je dále přístupná pochozí střecha nad jižní částí budovy, kde se nachází venkovní učebna, skleníky a vyvýšené záhony.

V areálu je již navrženo maximální využití alternativních zdrojů energie a dalších pokročilých inteligentních na monitoring spotřeby energií. Ohřev vody, vytápění i chlazení je řešeno tepelným čerpadlem.

Více podrobností k hodnocení projektu čtěte na www.dsokounic.cz/architektonickasoutez

 

1.místo

Atelier 99 s.r.o. a Účastník 2: UYO architekti s.r.o.

Autoři: Ing. arch. Jan Skoumal
Spolupracovníci: Ing. arch. Ludmila Jankovichová, Ing. arch. Jaroslav Habarta

 1. místo

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Autoři: Ing. arch. Petr Pelčák

 1. místo

Ing. arch. Pavel Jura
Autoři: Ing. arch. Pavel Jura a Ing. arch. Pavel Steuer
Spolupracovníci: Ing. arch. Aleš Hartl, Ing. arch. Jakub Slováček, Ing. arch. Vratislav Zíka, Ing. Jiří Cihlář (Cevre s.r.o.)

Průběh soutěže

 • Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže
 • Zahájení soutěže
 • Prohlídka soutěžního místa
 • Vysvětlení soutěžních podmínek
 • Podání žádosti o účast a odevzdání soutěžních návrhů
 • Přezkoušení návrhů
 • Protokol o průběhu soutěže
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení
 • Zpřístupnění soutěžních návrhů
 • Ukončení soutěže

Porota

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/07/porota-scaled.jpg

Řádní členové závislí:

 • Michal Boudný, předseda Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice
 • Marie Jedličková, místostarostka města Slavkov u Brna
 • Martin Krátký, starosta obce Němčany

Řádní členové nezávislí:

 • Ing. arch. Jan Jehlík, Praha – vedoucí katedry urbanismu na Architektonické faktultě ČVUT Praha
 • et Ing. arch. David Mikulášek, Brno – specialista na veřejný prostor, FA VUT Brno
 • arch. Ondřej Tuček, Praha – architekt zaměřující se na veřejné stavby se zkušeností výstavby škol
 • arch. Aleš Burian, Brno – oceňovaný architekt spolupracující s mnoha městy

Náhradníci závislí:

 • Blahoslava Suchánková, starostka obce Hodějice
 • Jiří Půček, ředitel ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

Náhradníci nezávislí

 • arch. Rudolf Grimm, Žďár nad Sázavou
 • arch. Petr Bořecký, Brno