Svoz bioodpadu začíná 4. dubna. Na konci března se v ulicích objeví zelené kontejnery

Technické služby oznamují občanům, že sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v pondělí  4. dubna. Pravidelný svoz bude probíhat ve čtrnáctidenním cyklu v každý sudý týden.

Od tohoto data, každou sudou středu, si mohou slavkovští občané v Zámecké ulici v Panské školce od 15,00 do 17,00 hod. pro vlastní potřebu odebrat i zpracovaný kompost. Přesívaný kompost v objemu 1m3 je k dispozici za cenu 650,- Kč a podléhá zpoplatnění podle schváleného ceníku. Menší podlimitní množství pod 1m3 je také poměrově zpoplatněno. Úhrada proběhne na místě odběru nebo po předchozí telefonické domluvě na provozovně TSMS. Bližší informace na telefonních číslech: 544 221 302, 544 220 989.

Současně budou v průběhu 13. týdne na konci března a počátkem měsíce dubna po městě rozmístěny maloobjemové otevřené kontejnery. Jsou k dispozici především pro odkládání BRO při údržbě zeleně z městských pozemků, využívat je můžete i pro zeleň z vašich pozemků. Pokud však budete potřebovat přistavit kontejner pro vlastní potřebu k domu, lze si tuto službu u technických služeb objednat. Cena je od 300 Kč pronájmu za den včetně odvozu a likvidace. (více informací zde)

Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu. V žádném případě do těchto neodkládejte komunální odpad. Svým zodpovědným přístupem prokazujete respekt k přírodě.