Svoz odpadu po dobu vánočních svátků

Pracovníci společnosti Respono si vánočního klidu příliš neužijí. Odpad budou svážet jako v běžných dnech, s výjimkou středy 25. prosince a 1. ledna 2020. Volno si však budou „odpracovávat“ vždy v následujících dnech. Popelářské vozy tak budou jezdit i v sobotu 28. prosince a 4. ledna. V provozu bude i sběrný dvůr v běžných termínech. 

  1. týden – sudý týden

Pondělí 23. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Úterý 24. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Středa 25. 12. 2019 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Čtvrtek 26. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 25. 12 .2019

Pátek 27. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 26. 12. 2019

Sobota 28. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu z 27. 12. 2019

  1. týden – lichý týden

Pondělí 30. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Úterý 31. 12. 2019 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Středa 1. 1. 2020 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Čtvrtek 2. 1. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 1. 1. 2020

Pátek 3. 1. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 2. 1. 2020

Sobota 4. 1. 2020 – budou probíhat vývozy odpadu z 3. 1. 2020

 

Sběrné dvory budou 24. 12. 2019, 25. 12. 2019, 26. 12. 2019, 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 pro veřejnost uzavřeny.

Sběrné dvory budou otevřeny 23. 12. 2019, 27. 12. 2019, 28. 12. 2019 a 30. 12. 2019 (dle řádné otevírací doby sběrných dvorů – nejedná se o náhradní termíny).

Otevírací doba sběrných dvorů zveřejněna na webu RESPONO:

https://www.respono.cz/pro-obcany/sberne-dvory/