Svoz popelnic bude od Nového roku jednou a 14 dní

Týdenní svoz popelnic již nebude od Nového roku samozřejmostí. Popeláři budu svážet popelnice domácností jednou za čtrnáct dní. Jednou za týden budou zajíždět pouze do bytových domů, které mají přistavené kontejnery o objemu 1100 litrů.

Město k tomuto kroku muselo přistoupit kvůli enormnímu nárůstu cen za svoz odpadu. Zatímco ještě v roce 2018 faktury od firmy Respono dosahovaly cca. 4,5 milionů ročně, v příštím roce by město mělo dle avizovaného zdražení platit při týdenním svozu téměř 8 až 9 milionů korun. „Díky tomuto kroku zůstanou náklady v limitu letošního roku a nebude tak nutné otevřít diskuzi o navýšení poplatku za odpadové hospodářství ve městě,“ vysvětlil starosta Michal Boudný. Každý obyvatel s trvalým bydlištěm nyní platí 700 korun za rok. Za děti je poplatek poloviční.

K rozhodnutí přispěly také výsledky několikaměsíčního monitoringu popelnic. Pracovníci, kteří prováděli namátkové kontroly, zjistili, že většina přistavených popelnic nebyla zaplněná. Navíc stávající četnost některé lidi nemotivovala k důslednějšímu třídění. Domácnosti, pro které bude čtrnáctidenní svoz nedostačující, mají možnost pořízení další popelnice.

Město v oblasti odpadového hospodářství připravuje i další změny, které jsou vyžádány aktuálním tlakem státu na minimalizaci skládkovaného odpadu. Bližší informace přineseme v dalších vydáních slavkovského zpravodaje. V prosincovém čísle také zveřejníme detaily o termínech svozu.