Svoz popelnic na bioodpad je kvůli technické závadě ukončen

Vážení občané, z důvodu technické závady na svozovém voze nemůžeme již v tomto roce uskutečnit svoz hnědých nádob na biologický odpad. Do doby zámrzu (pravděpodobně příštího týdne) jsou v ulicích rozmístěny zelené maloobjemové kontejnery. Děkujeme za pochopení a za využití této možnosti uložení sesbíraného odpadu.

I po odvozu zelených kontejnerů o objemu 2,3 m3 však bude zajištěna možnost odkládání bioodpadu. V severním konci ulice Tyršova, v jižním konci ulice Slovanská, na zpevněné ploše parkoviště pod hřbitovem a na začátku ulice Zámecká budou až do konce března rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Žádáme vás o respektování pravidla, že do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu. Začátkem následujícího roku  budou tato místa určená i pro ukládání vánočních stromečků (nadále ale bude platit, že je můžete odložit k vlastním popelnicím a technické služby zajistí jejich svoz). Děkujeme za pochopení a za správné třídění zeleného odpadu bez igelitových pytlů a odpadu, který sem nepatří.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení!