Uschlé vánoční stromky patří ke kontejnerům na tříděný odpad

Svoz a likvidaci vánočních stromků budou zabezpečovat technické služby dvakrát týdně v pondělí a pátek. Stromky je možno odkládat pouze ke kontejnerům s tříděným odpadem. Dále je po městě rozmístěno osm velkoobjemových kontejnerů pro jejich odkládání, z toho dva na sídlišti Zlatá Hora, po jednom na sídlišti Nádražní, na severním konci ulice Tyršova,  na jižním konci ulice Slovanská, u točny na ulici Nerudova, na konci ulice Slovákova a na rozhraní ulic Špitálská a Zámecká. Poslední termín svozu se uskuteční v pátek dne 28. ledna 2022.