Svoz a likvidaci vánočních stromků budou zabezpečovat technické služby dvakrát týdně v pondělí a pátek. Stromky je možno odkládat pouze ke kontejnerům s tříděným odpadem. Dále je po městě rozmístěno osm velkoobjemových kontejnerů pro jejich odkládání, z toho dva na sídlišti Zlatá Hora, po jednom na sídlišti Nádražní, na severním konci ulice Tyršova,  na jižním konci ulice Slovanská, u točny na ulici Nerudova, na konci ulice Slovákova a na rozhraní ulic Špitálská a Zámecká. Poslední termín svozu se uskuteční v pátek dne 28. ledna 2022.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }