Technické služby budou opět vydávat kompost zdarma

Pracovníci technických služeb budou opět zdarma vydávat občanům Slavkova u Brna kompost z městské kompostárny. Připraveni budou každou sudou středu v čase od 15.00 do 17.00 v tzv. panšule v ulici Zámecká. Výdej začíná již tuto středu – 14. dubna.

Kompost zdarma je určený maloodběratelům. Odběr větší než jeden 1 m3 je zpoplatněný a je nutné jej hlásit na sekretariátu Technických služeb.

„Slavkov patří v České republice mezi města s nejdéle fungujícím svozem a zpracováním bioodpadu. Každý rok svezeme a zpracujeme téměř tisíc tun zeleného odpadu. Již dvanáct let provozujeme vlastní kompostárnu. Mezi domácnosti jsme v uplynulých letech rozdali téměř tisíc hnědých „popelnic“ a stovky kompostérů. V ulicích je také rozmístěno šedesát zelených kontejnerů pro uložení objemného odpadu. Město zajišťuje pravidelný svoz hnědých popelnic i kontejnerů. Udržet takový systém je velmi náročné – městskou pokladnu stojí přes tři miliony korun ročně bez nákupu drahé techniky. Udržet jej je pro nás ale stále prioritou. Věřím, že má smysl vracet přírodě, co vydala,“ připomenul starosta Michal Boudný.