Technické služby letos bojují s invazí plevele a škůdců

Zámecký park, aleje, hřbitov… nejen to jsou místa, kde se letos rozmnožili škůdci rostlin a invazivní plevel. S některými bojujeme například pomocí jiného hmyzu, jinde tvrdým ručním odplevelením a až v poslední řadě sáhneme k herbicidům.

V květnu jsme informovali veřejnost o novodobém invazivním výskytu škůdců zeleně. Housenky předivky brslenové a jejich hustý přediv na těchto stromech a keřích již vymizely a na porostech obrazily nové listy. Dle zprávy ÚKZÚZ oddělení rostlinolékařské inspekce Brno tento druh na ovocné dřeviny nepřechází a v následujících letech se nevyskytne ve stejných lokalitách. Housenky předivek jsou až z 50%  parazitovány lumkem Herpestomus brunnicornis. Tento se jeví jako ideální kandidát při použití biologické ochrany.

 

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/plevel-11.jpg

Další neustávající hrozbou je výskyt zavíječe zimostrázového na krušpáncích. Provedli jsme již dvakrát plošné chemické ošetření městské zeleně a zámeckého parku. Jako nejefektivnější se osvědčil přípravek LEPINOX PLUS se smáčedlem TREND 90, což je tekutý přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu pro ředění vodou k použití v ochraně rostlin. V amatérském prostředí se doporučuje použít i přípravek jar, aby postřik lépe ulpěl na listech rostlin. Koncem srpna a začátkem září lze očekávat nálet třetí generace. Pořídili jsme a rozmístili feromonové sety na monitorování motýlka DE“TASTOP CP. V okamžiku jeho výskytu opět provedeme preventivní postřik. Ve Slavkově u Brna se tento škůdce v hojné míře vyskytl a napadl rostliny poprvé až v letošním roce. Abychom ochránili městskou zeleň a především celý zámecký park, který je jako národní kulturní památka a evropsky významná lokalita Natur 2000 nutné, aby se do preventivní ochrany zapojili všichni ti, kdo mají  tento druh okrasných dřevin na svých soukromých pozemcích. Přispěli by tím ve společném úsilí při hromadné likvidaci zmiňovaného invazivního škůdce.

V letošním suchém létě se velmi dobře daří nežádoucímu dužinatému plevelu. Z dostupných  informací  wikipedie se jedná o zdravou a jedlou ŠRUCHU ZELNOU, jejíž cílenou likvidaci umožní aplikování herbicidního přípravku TOUCHDOWN QUATTRO, ROUNDUP KLASIK PRO nebo GLYFOGAN EXTRA. Tato rostlina se velmi rychle a hojně rozrostla do plošných „koberců“ na městském hřbitově. V jeho prostorách jsme provedli mechanickou likvidaci a v tomto týdnu  preventivní chemické ošetření. Teprve následující dny ukážou, zdali bude opatření účinné v dostatečné míře.

 

Petr Zvonek, ředitel TSMS