Testujeme chytrý koš na odpad

Historická část města Slavkov u Brna včetně náměstí se neustále potýká s nedostatečnou kapacitou přeplněných odpadkových košů. Je až nepochopitelné, co jsou schopni  neukáznění občané a živnostníci z  vlastní produkce a činnosti do nich odkládat.

Společnost HESTEGO a.s. Vyškov zařadila do svého výrobního portfolia produkt městského mobiliáře Smart Be  – chytrý odpadkový koš, který využívá bezúdržbovou technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. Jeho výbavou jsou mimo certifikované bezpečnostní prvky vlastní lisovací mechanismus s kapacitou až 25 kg se solárním napájením a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky. Technické služby využily od výrobce nabídky půlročního pronájmu jednoho takového koše na zkušební a testovací provoz. Prototyp byl umístěn ve střední části Palackého náměstí 2. dubna tohoto roku. Přes webové rozhraní můžeme on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení. Uvedený příspěvek s informacemi ohledně chytrého koše jsme se rozhodli zveřejnit především z důvodu  nedostatečného využívání k danému účelu  od data instalace. Výjimkou byla  pouze jediná nahlášená porucha, kdy někdo do koše s maximálním úsilím nasoukal pytel s komunálním domovním odpadem a bezpečnostní čidla zablokovala chod a proces lisování.

Doufáme, že tato osvěta pomůže široké veřejnosti nebát se účelného racionálního využívání moderních technologií likvidace odpadu.