Vzhledem k současné situaci nepotkáte ve Slavkově u Brna tříkrálové koledníky. Můžete přispět do kasiček v obchodech.

Můžete přispět na on-line koledu 66008822/0800 variabilní symbol 77706400

Máte také možnost přispět do úředně zapečetěných kasiček od středy 13. ledna do soboty 23. ledna 2021.

Kasičky najdete na těchto místech:

  • Řeznictví Bajko, Bučovická ul.
  • Zámecká lékárna, Husova ul.
  • Potraviny Svoboda, Palackého nám.
  • Lékárna na Poliklinice a pod náměstím
  • Papír Knihy Drogerie Hlásenský, Palackého nám.
  • Charitní Centrum denních služeb, Polní ul.

Kasičky jsou úředně zapečetěné a opatřené logem Charity ČR.

Děkujeme Vám všem, protože díky Vám může Charita ČR pomáhat potřebným.

Do nového roku přeje vše dobré za Charitu ČR Jitka Hrabovská

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }