TŘIKRÁT VĚTŠÍ INVESTICE

Vážení spoluobčané, je mojí povinností a zároveň ctí vás informovat o závěrečném účtu města za rok 2016, který je třeba předložit do zákonné lhůty v polovině roku 2017. Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že schodek rozpočtu 2017, který loni prosincové zastupitelstvo schválilo, je pokrytý. Tímto se městské finance nedostávají do červených čísel a projekty, které byly pro letošek schválené, mají zelenou.

A nekončíme jen touto dobrou zprávou. Díky tomu, že jsme získali informaci o alokaci dvanáctimilionové dotace na druhou etapu rekonstrukce atletického stadionu, můžeme „ušetřené“ miliony investovat do dalších oblastí, které naše město trápí. Zastupitelé totiž loni schválili rozpočet, který (pro jistotu) počítal s tím, že stadion bude dokončený pouze z městských peněz. Suma sumárum tak můžeme prohlásit, že se investice do majetku města více než ztrojnásobily. Některé projekty již odstartovaly, jiné budeme rozjíždět.

S tímto vědomím proto nyní požádám vedení města a následně i zastupitele o nemalou částku na opravu chodníků a na zhotovení projektových dokumentací na rekonstrukci ulic dle schválených priorit (podobnosti v článku o zahájení
oprav ve Slovanské ulici).

Rada města na své poslední schůzi rovněž schválila konečnou podobu rekonstrukce Koláčkova náměstí, které je bolavou patou v centru města. Občané se tak dočkají jasně definovaných parkovacích míst, odpočinkové plochy a především zeleně. Součástí rekonstrukce bude také vybudování pomníku padlých a nezvěstných občanů našeho města v období obou světových válek. Příští rok si naše republika připomene sto let výročí založení. Svět si připomene sto let od
ukončení Velké války. Domnívám se, že významnějšího data tedy není. Naše město nemá pomník lidského utrpení, který by byl Slavkovanům a kolemjdoucím denně na očích. Přitom podobné pietní místo vídáme v každé vesničce. Vzpomínka je maximum, co pro padlé můžeme udělat. V této souvislosti jsme podali v loňském roce žádost o finanční spoluúčast Ministerstva obrany.

Další významnou akcí, kterou připravujeme, byť možná pro naše nástupce, je využití společenského centra Bonaparte.Tato budova,která je již po peripetiích s firmou Prelax s níž město budovu majetkově sdílelo, plně v rukou Slavkova u Brna. Stav této stavby je bohužel velice žalostný a proto zastupitelé určili pracovní skupinu, která se zabývá využití prostor od sklepa až po půdu. Rádi bychom do současných a nově zbudovaných prostor umístili knihovnu, která je v žalostných podmínkách na zámku, dále městské kino, které ročně vykazuje půlmilionovou ztrátu a v neposlední řadě základní uměleckou školu Františka France, která rovněž vyučuje v nevyhovujících podmínkách. V době psaní úvodníku jsem celému pedagogickému sboru ZUŠ nabídl prohlídku SC Bonaparte a až po ní se učitelé shodli, že toto řešení se zatím jeví jako nejlepší. Pokud zastupitelstvo udělí projektu zelenou, začneme kromě výkresů, tím nejdůležitějším – počítáním, kolik nás naše vize budou stát peněz. Věřím však, že z racionálních analýz vyplyne, že společenské centrum Bonaparte po kompletním využití dokáže také spousty financí, které nyní platíme za provoz zmíněných institucí, ušetřit.

A abychom nezůstali jen u velkých plánů vyžadujících ještě mnoho úsilí. Zpět do aktuální práce a přípravě na letní sezónu. Těší mě, že slavkovské koupaliště, které letos slaví 32 let, se kromě pokračujících obměn technologie útrob bazénu dočká i herních prvků pro nejmenší návštěvníky. Bude se jednat o skluzavky ve dvou dětských bazénech. Po letošní kontrole před napuštěním bazénu jsem byl upozorněn na stále častější problémy s keramickými obklady pláště bazénu. Stav začíná být kritický a děsím se částky za kompletní rekonstrukci, která se jeví po třech desetiletích více než nutná.

Na závěr mi dovolte poděkovat slavkovským divadelním ochotníkům za jejich stopadesátiletou práci pro město v kulturní sféře a rád bych jim popřál do dalších let neutichající potlesk.

Poděkování patří také všem lidem,kteří se sešli na akci„Ukliďme Česko“ a přispěli tak svoji prací a svým časem k likvidaci více než tří tun odpadků v našem nejbližším okolí.

A v neposlední řadě si vás dovolím již nyní pozvat na Dny Slavkova, které se budou konat první červnový víkend. Program letos nebude ve znamení krále Václava IV., ale bude zaměřen na naše město, naše občany a na spolky, které u nás dlouhodobě fungují a přináší tak občanům náplň a možnost smysluplného trávení volného času. I jim patří velký dík. Protodoufám, že díky prvnímu ročníku Miniveletrhu zájmových organizací se nám podaří vytvořit prostor, kde všichni uvidíme, jak inspirativní a aktivní občané žijí v tomto městě.

Bc. Michal Boudný, starosta