Atletika Slavkov u Brna

atletika

 • Více o Atletice Slavkov

  Atletický kroužek při DDM ve Slavkově u Brna byl založen v roce 2011 a je organizován pro děti 1. až 5. třídy ZŠ. V roce 2015 proběhla oficiální registrace atletického oddílu pod hlavičkou ČAS. Trénuje se dvakrát až třikrát týdně. V letním období probíhají tréninky na atletickém areálu Základní školy Tyršova a v zimním období v tělocvičně Integrované střední školy ve Slavkově u Brna. V letošním roce se nejen pro členy Atletiky připravuje nové zázemí na městském stadionu, kde se po mnoha letech obnoví desetiboj a otevře běžecká dráha podle standardů mezinárodního atletického svazu. Klub Atletika Slavkov je v současnosti nejpočetnější sportovní organizace ve Slavkově u Brna. Za posledních pět let se zvýšil počet sportovců z 20 na 100.


Austerlitz man

sportovní a společenské akce

Mánesova 434
602 106 815
boris@austerlitz-adventures.cz
www.austerlitz-adventures.cz

 • Více o Austerlitz Adventures

  je nezisková organizace, která pořádá sportovní a společenské akce ve Slavkově u Brna a jeho okolí. Naší filosofií je pořádat akce pro co nejširší okruh zájemců tak, aby se jich mohl zúčastnit opravdu každý, kdo by si chtěl něco vyzkoušet a setkal se přitom se spoustou přátel a známých.

  Občanské sdružení Austerlitz Adventure bylo založeno, aby formálně zastřešilo skupinu kamarádů, kteří se věnovali pořádání několika akcí pro své přátele i známé. O tyto události se postupem času zajímalo čím dál více lidí a základna nadšenců a pomocníků se rozrostla do takových rozměrů, že se dnes můžeme pochlubit pořádáním i takových akcí, jako je např. lampionový průvod s několikatisícovou účastí. V současné době má naše sdružení pět aktivních členů, ročně pořádá několik akcí, z toho šest pravidelných.


Badminton Slavkov

Brněnská 117
544 220 230
zidle@elias.cz


Beast Gym

sportovní centrum

Společenské centrum Bonaparte
Palackého náměstí 126
606 433 482
facebook: beastgymslavkov


Collegium musicale bonum

pěvecký sbor

Husova 58
776 660 072
karol.frydrych@seznam.cz

 • Více o Collegium musicale bonum

  Collegium musicale bonum je soubor zpěváků a hudebníků zaměřený především na skladby období baroka a klasicismu. Kromě radosti z hudby si členové nejvíce cení výborného kolektivu a přátelské atmosféry na zkouškách. V průběhu jednoho kalendářního roku Collegium uskuteční cca 16 vystoupení.


Český svaz chovatelů

chovatelství

Polní 1423
724 145 627
vendula.andrlova@seznam.cz
www stránky

 • Více o Českém svazu chovatelů

  V roce 2009 oslavila naše organizace 85 let působení. Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva byl ve Slavkově založen v r.1924. Na výroční schůzi v r. 1955 byl zvolen dle nových stanov předsedou pan Bedřich Knésl a je předsedou dodnes. V r. 1962 byla naše organizace pověřena zajistit výběrovou výstavu králíků v Jihomoravském kraji pro účast mezinárodní. Největší akcí organizace byla výstavba chovatelského areálu, v r. 1983 vstoupilo do organizace mnoho mladých členů a bylo jim potřeba zajistit dobré podmínky pro chovatelství a konání schůzí. Výstavba měla dvě části- výstavní a uskladňovací hala. Areál funguje dodnes.


Divadelní spolek Slavkov u Brna

divadlo

Malinovského 2
725 965 577
DSSlavkov@seznam.cz
www.divadloslavkov.cz

 • Více o Divadelním spolku Slavkov

  Ve městě, jehož divadelní tradice sahá do poloviny 19. století, vznikl na začátku r. 2001 amatérský soubor, který se po více jak dvacetileté přetržce snaží na tuto tradici navázat… Soubor se během několika málo let vyprofiloval a v současné době sdružuje asi 40 členů, a to jak děti a mládež tak i dospělé, takže svým repertoárem může uspokojit široké divácké spektrum. V současné době soubor nemá ani tak nouzi o herce, ale spíše o „produkční profese“ jako jsou například švadleny, scénografové, technici, inscipienti


Fides Brno

zimní plavání

 • Více o Fidesu

  Oddíl zimního plavání Fides Brno se od svého vzniku v roce 2000 postupně stal nejlepším klubem v ČR. V současné době má přes 90 členů a je čtrnáctinásobným mistrem ČR v zimním plavání v řadě za sebou. Oddílem prošli přemožitelé kanálu La Manche, Gibraltarského průlivu, účastník olympijských her, jeho členové získali medaile na několika mistrovstvích světa v zimním plavání, zdolali náročnou ledovou míli, připravují se na štafetovou přeplavbu kanálu La Manche a jezera Loch Ness.

  V letošní sezóně úspěšně zabodovali v Českém poháru, na mistrovstvích ČR v prsařském i  volném způsobu a v duatlonu. V šesti mužských a šesti ženských věkových kategoriích vybojovali celkem 28 zlatých, 18 stříbrných a 13 bronzových medailí.  O část z nich se zasloužili i Slavkováci,  kteří se do bojů o plavecké body Fidesu zapojili až v roce 2006.

  Mottem oddílu je Audere Est Facere, což v překladu znamená „Troufnout si znamená činit“ nebo též volněji „Odvaha neváhá“.


Fit Studio Slavkov

sportovní centrum


Dům dětí a mládeže

zájmová organizace pro děti a mládež

Komenského nám. 495
544 221 708
605 083 322
ddmslavkov@tiscali.cz
www.ddmslavkov.cz

 • více o Domu dětí a mládeže

  Posláním DDM Slavkov u Brna je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k smysluplnému využívání volného času. Ve školním roce 2016/2017 se podařilo  naplnit většinu ze 40 zájmových kroužků. Pravidelně v nich  pracovalo přes 800 zájemců. Po celý rok nabízíme veřejnosti seberealizaci v činnostech pravidelných, příležitostných  a  prázdninových. Pracujeme s nadanou mládeží a organizujeme soutěže. Neustále sledujeme trendy v oblastech zájmového vzdělávání a snažíme se je zařazovat do našich aktivit. Jsme zařízení, které podporuje  svým programem soudržnost rodiny a rozvijí mezigenerační vztahy.


Český svaz včelařů

včelařství

Bezručova 1005
607 676 157
j.kyjovsky@atlas.cz
webové stránky

 • Více o mládežnickém oddílu Včelaříci

  Dne 1. března 2013 základní organizace Českého svazu včelařů Slavkov u Brna, založila včelařský kroužek mládeže – Včelaříci. Vedoucím VKM je přítel Roman Šidlík z Němčan. V současné době navštěvuje kroužek v Němčanech 14 dětí ve věku 6 – 15 let. Včelaříci se starají o svá 4 včelstva. Letos se úspěšně účastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela ve Sloupě v Moravském krasu, kde se v kategorii mladších žáků umístili na 7,4,3 a 2 místě a v kategorii starších žáků se umístili na 7,5 a 2 místě z celkového počtu 92 soutěžících dětí. Tímto umístěním si zajistili postup do celostátního kola soutěže Zlaté včely v Nasavrkách, kde budou soutěžit 9.-11. 6. 2017.


Glitter Stars

cheerleading

ZŠ Komenského 495
724 742 702
renata.macharova@centrum.cz
www.glitterstars.cz

 • Více o Glitter stars

  Tým založila v roce 1999 při ZŠ Komenského Slavkov Mgr. Renáta Macharová. Zpočátku se orientoval na aerobik, tanec a gymnastiku. Nyní je zaměřen převážně na cheerleading – adrenalinový sport zahrnující tanec, skoky, akrobacii a stavění náročných lidských pyramid. Při soutěžních sestavách dívky létají do velkých výšek.
  Glitter Stars patří mezi vrcholnou špičku v České republice, je vícenásobný Mistr ČR v cheerleadingu. Pravidelně se zúčastňuje soutěží  v evropských zemích. Na Elite Beach cupu v Německu na otevřeném mistrovství Evropy Glitter Stars získal již sedm titulů a dvě třetí místa z Mistrovství Evropy.


Golf Club Austerlitz

golf

Na golfovém hřišti 1510
775 668 997
gca@gca.cz
www.gca.cz


Hadica Production

pořadatel společenských akcí

 • Více o Hadica Production

  V roce 2015 si řekli bratři Dominika a Honza, že je čas oživit kulturní a společenské dění ve Slavkově u Brna. Vznikl ojedinělý projekt s názvem Hadica Production, který se uvedl svojí první akcí s názvem Slavkovský maškarák. Tato znovu obnovená akce se setkala s velmi dobrým ohlasem. Momentálně je tato údalost již pevně ukotvena v seznamu Slavkovských plesů. Aktuálně se Hadica prezentuje svým druhým počinem a to je Pub Quiz. Tento druh zábavy je velmi populární ve Velké Británii. Kluci mají v plánu realizovat řadu dalších akcí, které určitě pozvednou kulturní život v našem městě.


Junák Slavkov u Brna

skauting pro děti a mládež

sídliště Nádražní 1664
608 830 837
msemora@seznam.cz
www.junakslavkov.cz

 • Více o Junáku

  Skauti, nebo také typicky českým názvem Junáci, jsou ve Slavkově u Brna už bezmála 100 let. I přes nucené přestávky během světových válek a později komunistického režimu si zachovala organizace své příznivce a jejími oddíly prošly tisíce Slavkováků a obyvatel okolních obcí. Stěžejní činností od vzniku skautingu v Anglii je snaha z dětí a mladých lidí vychovávat dospělé, kteří mají jasno ve svých hodnotách, dokáží být samostatní i spolupracovat s ostatními a nachází své uplatnění. S těmito tradičními a přitom stále platnými hodnotami se ztotožňuje téměř 58 tisíc členů Junáka v České republice a desítky milionů skautů a skautek napříč celým světem. A to nejen dětí, ale i ohromné množství dospělých, kterým je skautský pohled na svět sympatický.


Kolektiv žen

organizátor společenských akcí

Zborovská 365
737 638 386
m.kostikova@volny.cz


Moto klub Austerlitz

motoklub

Hradební 38
775 744 704
info@mk-austerlitz.cz
www.fechtl.cz

 • Více o Motoklubu Austerlitz

  Spolek byl založen v roce 2005, aby sdružil příznivce jedné motostopy, Začal připravovat motokrové vytrvalostní závody nazvané Austerlitzfehctlcup. Postupně svoji činnost rozšířil a vedle sportovních závodů motocyklů do r.v. 1982 v Českoslovenasku a obsahu 50ccm, nazvané “fechtl” a to motocrosový vytrvalostní závod, silniční závod do vrchu a zimní závod na ploché dráze pořádají i kulturně společenské večery a besedy, výchovně naučné přednášky o změnách silničního provozu a společné denní vyjížďky či vícedenní výlety po krásách moravských, českých a okolních států. Těchto aktivit se účastní nadšenci a sympatizanti nejen z okolí, ale i od Českých Budějovic či sousedního Slovenska. Rádi na jakékoliv akci přivítáme zájemce všech věkových skupin a rádi se podělíme o zkušenosti a zážitky.


Moravský rybářský svaz

pobočný spolek Slavkov u Brna

Špitálská 951
724 969 909
momrsslavkov@seznam.cz
www.momrs-slavkov.cz

 • Více o rybářském svazu

  Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí. Moravský rybářský svaz se věnuje také mládeži nebo pořádá nejnavštěvovanější slavkovský ples Rybářský věneček.


Komunitní centrum Korálky

dětské centrum, hlídání dětí, kurzy

 • více o Komunitním centru Korálky

  vzniklo především proto, aby dětem a jejich rodičům rozšířil možnosti, jak naplnit a užít si volný čas. Snažíme se nabízet varianty všem dětem od těch nejmenších až po dospělé a stejně tak akce, kde si mohou společné chvíle užít všichni. Věříme, že pro každého z nás je výzvou věnovat se tomu, co děláme rádi a že ve volnočasových aktivitách nemůže existovat konkurence – naopak – pouze úspěšná spolupráce organizací, které mají zájem a chuť rozzářit dětské oči a vykouzlit usměvavé tváře dospělých, má smysl a je přínosem všem zúčastněným. Komunitní centrum Korálky nabízí několik volnočasových aktivit a zajišťuje komunitní hlídání pro děti od dvou let.


Lesní klub Pampeliška

školka, rodinný klub, spolek pro ochranu přírody

Palackého nám. 126 (vchod z ulice Fügnerova)
774 189 100
pampeliskaLK@seznam.cz
http://lesniklubpampeliska.cz

 • Více o klubu Pampeliška

  Pampeliška je školka pro děti od 2,5 let, ve které tráví celé dopoledne venku, v přírodě. Poznáváme okolní svět, otužujeme se a zlepšujeme si imunitu i pohybové dovednosti. Mezi naše hlavní zásady patří respekt, domluva, bezpečné objevování hranic a individuální přístup.
  Klubík Lištičky nabízí dopolední program v zámeckém parku pro děti do tří let s rodiči.
  Pampeliška je také spolek pořádající veřejné přednášky a akce. Některé jsou pro rodiče, další jsou zaměřené na ochranu přírody (např. věšení budek a krmítek pro ptáky). Plánujeme toho spoustu, sledujte náš web/facebook.


MTZ Slavkov

kroužek malých elektrotechniků

Čs. Armády 317
604 617 072
krivonozka@elektropegas.cz


Moravská hasičská jednota

sbor dobrovolných hasičů

Malinovského 986
734 121 042
slavkov@seznam.cz

 • Více o dobrovolných hasičích

  Náš sbor má v současnosti 98 členů, z toho je 12 zařazeno v jednotce, další pracují aktivně ve výboru. Velitelem jednotky je od roku 2015 pan Ladislav Anderla. Ve výbavě jednotky je mimo jiné CAS 24 S2Z na podvozku MAN, dále DA 12 L1Z na podvozku Ford Transit.

  Kromě toho má jednotka další vybavení pro řešení všech druhů zásahů – motorová pila, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrály s osvětlovacím příslušenstvím, přenosné stříkačky PS 12 a PS 8. Dále je vybavena dýchacími přístroji a protichemickými ochrannými obleky. Tedy vybavení na zásahy od požárů přes technické zásahy až po likvidaci následků živelních pohrom.


Myslivecký spolek

Nerudova 269
602 131 581
jura.stefan@seznam.cz

 • Více o Mysliveckém spolku

  Myslivost ve Slavkově u Brna se pyšní více než stoletou tradicí a současný myslivecký spolek, který vykonává právo myslivosti v pronajaté honitbě od honebního společenstva Slavkov u Brna o rozloze 1010 hektarů má 25 členů a úspěšně svou činností navazuje na své předchůdce. Hlavním posláním mysliveckého spolku je ochrana přírody a krajiny, zlepšování životních podmínek volně žijících živočichů, zajištění chovu a ochrany zvěře a její přikrmování v době nouze. Spolek působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví. Myslivecký spolek Slavkov u Brna se aktivně zapojuje do nových výsadeb zeleně na katastru města a zajišťuje ve spolupráci s městem Slavkov u Brna následnou péči o tuto vysázenou zeleň.


PC Austerlitz

pétaque

Čelakovského 552
Jarmila.dvo@seznam.cz


Per Vobis

divadelní spolek

Palackého nám. 1
732 721 736
spatna.e@centrum.cz


Zahrádkářský svaz

zájmové sdružení

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna

Československé armády 252, Slavkov u Brna

724 570 214

zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz

https://www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna/


  Římskokatolická farnost

  církev

  Malinovského 2
  604 280 160
  slavkov@dieceze.cz
  www.farnostslavkov.cz


  SK Beachvolleyball Slavkov

  plážový volejbal

  Lidická 298
  602 518 192
  beachvolleyball@volny.cz
  www.beachvolleyballcz.cz


  TeamGym

  gymnastika

  Trenéři a kontakty

  Vedoucí trenér a rozhodčí
  Miroslav Hrazdil
  Slavkov u Brna 684 01
  Mobile:+420 724 111 044
  E-mail:mohak@volny.cz
  E-mail:mhrazdil@zetor.com

  webové stránky

  • Více o TeamGym

   Tato gymnastická soutěž vznikla na půdě Evropské gymnastické federace r. 1994. Od té doby se rozšířila do mnoha zemí Evropy. Cílem však je rozšíření celosvětové, a proto se název Euroteam v roce 2005 změnil na TeamGym. Každé dva roky se pořádá ME v této soutěži. Naposledy bylo pořádáno ME v roce 2016 ve Slovinsku.

   Euroteam/TeamGym je soutěž družstev, která se skládá z těchto disciplín:

   Pódiové skladby – společná skladba pro 6 – 12 závodníku s hudební doprovodem, cvičená na čtverci 12 x 12m. Skladba je tvořena zejména choreografickými, silovými a akrobatickými prvky, skládající se min. z 6 prostorových formací.
   Akrobacie – je tvořena 3 akrobatickými řadami prováděné na akrobatickém páse (tambling), cvičí zde 6 závodníků, každá řada musí obsahovat nejméně 3 prvky (např. rondát + flik + salto). Cvičení je doprovázeno instrumentální hudbou.

   Trampolína – je tvořena 3 sériemi skoků, z toho min. 1 série musí být předvedena přes přeskokové nářadí (bedna, kůň stůl,). Stejně jako na akrobacii zde cvičí 6 závodníků, jejichž cvičení je doprovázeno instrumentálním hudebním doprovodem.

   Soutěž je rozdělena na Seniorskou (od 16 let), Juniorskou I & II & III (kat. do 11 let, do 16 let, od 16 let) Juniorskou IV (kat. od 13 let do 17 let)

   ME se koná v kategorii Senior a od roku 2010 se koná ME v kategorii Junior IV 13-17 let

  .row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }