Letničkové i trvalkové záhony, lavičky nebo kvetoucí stromy. Prostor před autobusovým nádražím a kolem bývalého obchodu na Tyršově ulici se dočkají úprav zeleně. Zastupitelé pověřili Technické služby, aby úpravy podle architektonického návrhu provedly převážně na podzim tohoto roku.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }