Tento měsíc proběhla kolaudace a předání venkovního přístřešku na základní škole Tyršova. Přístřešek bude v teplých měsících sloužit jako přírodní učebna pro žáky základní školy. Celé dílo v hodnotě 800.000 korun realizovala a následně věnovala škole firma AUSTRA s.r.o. zastoupená jejím majitelem panem Petrem Matuštíkem. „Velmi děkuji za tento hodnotný a hlavně užitečný dar naší škole. Věřím, že nová učebna bude hojně využívaná a v této nelehké době přispěje ke kvalitní a příjemné výuce žáků,“ poděkoval starosta Michal Boudný.

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }