Už žádné schovávání! Letos se do úklidu Slavkova můžeme vrhnout naplno, tak jak jsme byli zvyklí. V příkopech, u rybníka, v alejích, zámeckém parku… leží tuny odpadků. Dovolujeme si Vás proto oslovit a požádat o zapojení se do každoroční celorepublikové akce Ukliďme Slavkov!

Sejdeme se v sobotu 2. dubna 2022 v 9:00 u kašny na Palackého náměstí.

Po skončení akce ve 12:00 přijměte pozvání do areálu Technických služeb v ulici Československé armády na opékání špekáčků a drobné občerstvení.

Děkujeme všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a těšíme se na pracovně – přátelské setkání! Přestože budou zajištěny pytle a ochranné pomůcky, vítány jsou i vlastní.

Prosíme, potvrďte svoji účast ve facebookové události (Ukliďme Slavkov!) nebo na e-mail veronika.slamova@slavkov.cz

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }