Ulice Malinovského je průjezdná! Do finále míří i další dopravní stavby.

Jedna z hlavních dopravních uzavírek v centru města je „odšpuntovaná“. Řidiči už můžou projíždět a parkovat na ulici Malinovského v blízkosti polikliniky a škol. V okolí stavby se budou ještě ladit detaily jako například zprovoznění veřejného osvětlení nebo úpravy zeleně a částí chodníků. Auta už tudy ale můžou projíždět po novém povrchu.

Kvůli zpomalení provozu v okolí škol se ulice dočkala zejména úpravy šířkového uspořádání ulice. Nájezd od polikliniky se zúžil, tak aby děti měly kratší cestu přes přechod. Změny se také dočkala křižovatka u kostela poblíž mateřské školky. I zde si dopravní policisté vyžádali úpravu tak, aby byli řidiči donuceni co nejvíce sešlápnout nohu z plynu. V ulici jsou nainstalovány také dva nové zpomalovací prahy. Vzniklo také několik parkovacích stání a moderní veřejné osvětlení. Nové dlažby se dočkal i prostor před hasičskou stanicí. Úsek bude také monitorovaný kamerami.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/11/malinovskeho-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/11/malinovskeho-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/11/malinovskeho-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/11/malinovskeho-2.jpg

Do finále jde i další významná dopravní stavba – oprava ulic Boženy Němcové a Lidické. Zprůjezdnění je naplánováno na začátek prosince.

Stavební práce probíhají také v ulici Nádražní, kde stavaři začali s rekonstrukcí chodníku. Ulici se do konce roku dočká také nového asfaltového povrchu na silnici. Doprava zde bude po celou dobu průjezdná s omezením.

Nového chodníku se také dočkají v ulici Slovákova. Tady začali stavaři s rekonstrukcí severní strany. Práce zde budou přerušeny před vánočními svátky a pokračovat budou po Novém roce.

V příštím roce dopravní stavby neutichnou. Stavaři budou pokračovat s rekonstrukcí průtahu městem – bagry se zakousnou do silnice v ulici Slovákova, Kollárova, Špitálská a Bučovická. Smyslem bude nejen oprava samotné vozovky, ale i vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení, nových přechodů i úprav křižovatek. Podél celého průtahu se také budou opravovat chodníky.