Ulice Malinovského se začne od 7. června opravovat

Ulice Malinovského se začne od pondělí 7. června opravovat. Město již vysoutěžilo dodavatele stavby. Stavba bude v okolí škol, kostela a polikliniky probíhat pět měsíců, tedy cca. do konce října 2021. První etapa se začne na silnici kolem kostela podél základní školy Komenského po hasičskou stanici. Do ulice Malinovského se tak v prvních měsících stavby bude moci najíždět pouze z ulice Tyršova a Jiráskova. Ulice bude od křižovatky s ulicí Jiráskova uzavřena a označena jako slepá. Stroje se v první fázi budou pohybovat v okolí mateřské školy Karolinka a také kolem hasičské stanice. K areálu koupaliště, stadionu a golfu tak auta budou moci přijíždět z okolních ulic (Pod Oborou, Příční, Kaunicova). Následně, na konci léta, se dopravní situace „vymění“. Řidiči pak budou moci zajíždět alespoň k oběma školám a využívat zdejší parkoviště.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/Kopie-navrhu-Kopie-navrhu-Stavebniny-STANAM-1.png
https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/05/malinovskeho.jpg

Kvůli stavbě nebude v provozu také zastávka autobusu před poliklinikou a dočasně se přemístí na ul. Husova a Bučovická (následně na Palackého náměstí na parkoviště před radnicí).

Projekt počítá s celkovou rekonstrukcí zpevněných ploch v ulici Malinovského. Umístění stávající komunikace, parkovacích stání i chodníků zůstane zachováno. Důraz bude dán na úpravu šířkového uspořádání ulice, úpravu tvaru křižovatek, zřízení míst pro přecházení (u kostela a u vchodu do školního dvora), vybudování nových parkovacích stání před mateřskou školou Karolínka a instalace nového veřejného osvětlení. Mírně bude posunut a zkrátí se také přechod pro chodce u polikliniky.

Konstrukce vozovky je navrhnuta s novými únosnými podkladními vrstvami s povrchovou úpravou z asfaltobetonu, parkovací stání s kamennou dlažbou a chodníky s betonovou dlažbou.

Stávající alej zůstane zachována, protože zeleň ve městě je důležitá pro zlepšení mikroklima svého okolí.