Ulice u technických služeb bude mít nový chodník i parkovací stání

Ulice ČSA v úseku u technických služeb dostane nový kabát. Opraví se nejen povrch vozovky, ale vzniknou i parkovací stání a hlavně nový chodník v místě, kde je dnes provizorní pěšina. Z ulice se následně stane obytná zóna, kde bude povolena rychlost max. 30 km/h. Kvůli zpomalení aut budou také vybudovány dva zpomalovací pruhy. Oprava ulice začne 26. 9. a potrvá dva měsíce. „Díky těmto úpravám vznikne konečně bezpečná cesta pro lidi, kteří bydlí zejména na sídlišti Polní mířící na autobusové nádraží,“ vysvětlil starosta Michal Boudný. Náklady na rekonstrukci jsou částečně hrazeny z Fondu dopravní infrastruktury, který je financovaný z přestupků řidičů překračujících rychlost.

Informace pro obyvatele dotčeného úseku

Vážení,

odbor správy majetku, investic a rozvoje Vás tímto chce informovat, že od pondělí 26.9.2022 bude uzavřena komunikace část Československé armády pro realizaci stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁDY“. O přesném termínu provádění stavebních prací v blízkosti Vaší nemovitosti budete informování zástupcem zhotovitele stavby společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., kontaktní osoba stavební mistr pan Pekař tel. 737 257 052. V případě potřeby je možné se domluvit se stavbou na povolení příjezdu k Vašemu RD. Pokud potřebujete nutně zaparkovat vozidlo v rekonstruované části ulice (od křižovatky naproti autobusovému nádraží po zatáčku za ul. Luční) ponechte za sklem vaše telefonní číslo, aby bylo možné operativně řešit průběh stavby. Nádoby na komunální a bio odpad ponechávejte pro svoz u krajnice komunikace, stavba umožní průjezd svozových vozů stavbou.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost