UPOZORNĚNÍ ČESKÉ POŠTY

Vážení spoluobčané,

 

Česká pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržování Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce.

 

Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosím používejte ochranné prostředky dýchacích  cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu.

 

V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem.

 

Chraňme sebe navzájem!

 

Děkujeme za pochopení, Vaše Česká pošta