V letošním roce zaznamenaly živnostenské úřady nový subjekt, Českou komoru firem a živnostníků s.r.o., která posílá podnikatelům POTVRZENÍ O ZÁPISU DO ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, opatřené jakýmsi kulatým razítkem a datumovkou s pořadovým číslem. Dopis není pouhou nabídkou, ale působí jako potvrzení o skutečnosti, která již nastala, což samozřejmě může vzbuzovat pocit, že zaplatit je podnikatel povinen. Přiložena je složenka na 2 410 Kč.

Firma komerčním způsobem zneužívá veřejné informace z OR o vzniku nového podnikatelského subjektu a nabídne mu možnost registrace, která ovšem není vůbec nutná, natož povinná.

Nově vzniklé podnikatelské subjekty, zejména fyzické osoby, před těmito praktikami varujeme a ujišťujeme je, že do žádného rejstříku, vedeného soukromým podnikatelským subjektem (obvykle společnost s ručením omezeným) se po získání živnostenského oprávnění zapisovat nemusí, zejména ne za úplatu. Žádná taková zákonem stanovená povinnost neexistuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách rovněž upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }