Upozornění na zákaz konání svateb a pohřbů s účastí nad 30 osob

Upozorňujeme snoubence a rodiny, že zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob se týká i rodinných shromáždění. V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na  svatby nebo rodinné oslavy, pokud by se jich mělo účastnit více než 30 osob. Pohřby jsou z tohoto nařízení vyjmuté.

Děkujeme za respektování.