Upozorňujeme snoubence a rodiny, že zákaz konání akcí s účastí nad 30 osob se týká i rodinných shromáždění. V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na  svatby nebo rodinné oslavy, pokud by se jich mělo účastnit více než 30 osob. Pohřby jsou z tohoto nařízení vyjmuté.

Děkujeme za respektování.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }