Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Výzva občanům