Také jste si včera odstrojili vánoční stromeček? Nebo se na to dnes chystáte? Pomůžeme vám s jejich likvidací a ještě můžete mít dobrý pocit, že stromek alespoň poslouží pro výrobu tepla a elektřiny. Jen prosíme, abyste stromečky odkládali pouze k hnízdům na tříděný odpad a nebo do velkoobjemových kontejnerů.

Odstrojené jehličnany a větvičky můžete odkládat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad a připraveny budou i velkoobjemové kontejnery, které jsou již nyní umístěny na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na začátku ulice Zámecká a na konci ulice Nerudova. Mimořádně budou rozmístěny v sídlišti Nádražní pod restaurací, v zatáčce na sídlišti Zlatá hora a na konci ulice Slovákova.

Žádáme Vás, abyste svévolně neodkládali stromky na jiná, než k tomu určená místa.  Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme využít na jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města a veřejné zeleně.

Organizovaný pondělní a páteční svoz bude probíhat dvakrát v týdnu. Začne v pondělí 11. ledna a bude ukončen v pátek 29. ledna 2021.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }