V úterý dne 9. května 2023 bude v čase od 07:00 do 11:00 hodin uzavřeno parkoviště u stadionu před tenisovým klubem z důvodu jeho čištění a nového nástřiku svislého dopravního značení. Bude označeno značkami zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou a uvedeným datumem a časem. To stejné bude platit i na parkovišti v ulici Lidická u hradeb v čase od 09:00 do 12:00 hodin.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }