Uzavírka chodníku a části ulice Fügnerova kvůli Běhu Slavkovem

Silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku

na místní komunikaci ulice Fügnerova v úseku od křižovatky s Palackého náměstí po Společenské centrum Bonaparte (křižovatka s jižní rampou na zámek cca 100 m), chodník na západní straně Palackého náměstí (naproti radnice) v úseku od křižovatky s ulicí Fügnerova – Květinářství Kopečná – podél Společenského centra Bonaparte, v úseku cca 350 m.

V termínu: dne 14.10.2017 v čase od 13.00 hod do 14.10.2017 do 18.00 hod

V rámci pořádání akce: „Konání prvního ročníku závodu Běh Slavkovem“

Objízdná trasa: není stanovena

Osobní linková doprava: nebude dotčena