Uzavírka ulice Sušilova

Z důvodu oprav vodovodu a kanalizace, které prování VaK Vyškov bude uzavřena ulice Sušilova v termínu od 15. 4. do 31. 7. 2024. Po opravě vodovodu bude položen nový asfalt.  Dotčený úsek výše uvedené místní komunikace bude úplně uzavřen. Objízdná trasa je navržena jednosměrně po místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích, ulice Pod Vinohrady, Slovanská a Zlatá Hora.