Územní pracovišti finančního úřadu ve Slavkově u Brna přechází na „optimalizovaný režim“

V polovině září nám bylo doručeno z Generálního finančního ředitelství (GFŘ) oznámení, že Územní pracoviště finanční správy ve Slavkově u Brna přejde v první polovině roku 2020 do tzv. optimalizovaného režimu, mediálně označovaného jako „2+2“. Co to znamená?

Pracovníci územního pracoviště ve Slavkově u Brna budou s celou agendou přesunuti na pracoviště ve Vyškově. Služby v našem městě budou poskytovány pouze v úřední dny, tedy minimálně dva dny v týdnu a budou je zajišťovat dva pracovníci Finanční správy. Zajištěna bude tato agenda:

  • Činnost podatelny, vydávání tiskopisů
  • Poskytování základních informací
  • Vydávání potvrzení o bezdlužnosti (potvrzení o stavu osobního účtu)
  • Nahlížení do spisu daňového subjektu na jeho žádost (písemnosti v elektronické podobě)
  • Přidělování autentizačních údajů k EET
  • Placení správních poplatků, vymáhaných nedoplatků a nedoplatků, o kterých byl dlužník vyrozuměn (pouze platba kartou)

Obdobný „optimalizační režim“ se dle sdělení GFŘ bude v ČR týkat 33 územních pracovišť. V našem okrese se týká i pracoviště v Bučovicích.

Starostové dotčených měst z Jihomoravského kraje byli pozváni do Brna na seznámení s touto připravovanou změnou. V diskuzi uvedli spoustu argumentů, proč je tato připravovaná změna pro daňové subjekty v jejich působnosti nevýhodná. V následném dopise uvádí ředitelka GFŘ Ing. Tatjana Richterová: „Domnívám se, že jednání, které se týkalo územního pracoviště ve Slavkově u Brna, nám poskytlo dostatečný prostor pro diskuzi. Výměnu názorů, která proběhla, považuji za velmi užitečnou. Mohu Vás ujistit, že jsme se zabývali každým z argumentů, které jsme vyslechli. Hodnotili jsme všechny objektivní důvody, které mohly ovlivnit naše konečné rozhodnutí o převodu územního pracoviště do optimalizovaného režimu. Žádný z nich ale nepřinesl natolik zásadní okolnost, která by byla důvodem pro vynětí územního pracoviště ve Slavkově u Brna z návrhu územních pracovišť, která by byla pro plánovanou optimalizaci vhodná. Dovoluji si Vás tedy informovat o tom, že územní pracoviště ve Slavkově u Brna bude v průběhu prvního pololetí 2020 převedeno do optimalizovaného režimu“.

Argumenty starostů dotčených měst i naše směřovaly mimo jiné i k obavě z hrozícího výrazného zhoršení služeb finančních úřadů a snížení komfortu pro občany a firmy. I když jsme ujišťováni ze strany GFŘ , že pracoviště, kde režim 2+2 již běží, nevykazují stavy systémových chyb, domníváme se, že obsazení v režimu 2+2 nemůže zajistit specializaci pracovníků FU na pracovišti, a oni tak nebudou moci poskytovat dosavadní standardní servis. Ohlasy z některých měst, kde tento systém je již aplikován, jsou negativní.

Situaci v našem ORP zhoršuje fakt, že Vyškov leží na okraji severní části okresu. Dojezdová vzdálenost z jižní části okresu do Vyškova je příliš velká. Pro naše občany a podnikatele je velmi nespravedlivé, že budou mít dojezdovou vzdálenost na „plnohodnotné“ územní pracoviště ve Vyškově daleko větší než mají podnikatelé např. v okrese Hodonín, kde zůstávají územní pracoviště v Kyjově a Veselí nad Moravou ve standardním režimu. Takto jsou vytvářeny nerovné podmínky.

Marie Jedličková, místostarostka

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg