ÚZEMNÍ STUDIE BUDE DEFINOVAT POZEMKY VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA

Lokalita ve východní části města kolem ulice Bučovická, určená v územním plánu jako plocha pro bydlení, se dočká jasnějších kontur. Zastupitelé města totiž nechali zadat územní studii, která jasně definuje rozsah veřejného prostranství s konkrétním využitím ploch.

Povinnost vypracovat územní studie ploch vyplývá z územního plánu. Město proto podalo žádost o poskytnutí až 90 procentní dotace z Integrovaného operačního programu na pokrytí nákladů spojených se vznikem tohoto dokumentu. Tento dokument pomůže městu při rozhodování budoucího vzhledu zástavby. Bude navrhnuta uliční síť, plochy veřejné zeleně, trasy vedení důležitých sítí infrastruktury a koncepce budoucí zástavby. Územní studie se budou projednávat během roku 2017 s tím, že do dubna příštího roku musí být projednány , což je podmínkou proplacení dotace.