Územní studie krajiny: zapojte se do ankety!

Zapojte se do tvorby Územní studie krajiny!

Váš názor je důležitý.

Vyplňte dotazník.

 

Dotazník:  www.iri.cz

Ukončení sběru dat: do 31. 1. 2022

 

 

 

Dotazníkové šetření

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna 

Identifikace operačního programu
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948

Pořizovatelem této studie je MěÚ Slavkov u Brna, zpracovatelem Institut regionálních informací, s.r.o.

 

Seznam obcí: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov

Cílem studie je vytvořit komplexní dokument umožňující řešení problémů krajiny, zejména v nezastavěném území.

 

Účelem je vytvořit základní podklad pro zkvalitnění plánovací a rozhodovací činnosti v krajině.

 

 

Dotazník je možné vyplnit online, nebo dodat v listinné podobě na úřad (podatelna).

 

Zodpovědnou osobou za zpracování dotazníku je Ing. Milada Májska, Ph.D.
S dotazy je možno se obrátit přímo na zpracovatele, Institut regionálních informací, s.r.o., tel: +420 731 494 337, email: iri@iri.cz, web: www.iri.cz

 

S poskytnutými údaji bude zacházeno jako s údaji důvěrnými. Výsledky budou podrobeny statistickému vyhodnocení, zveřejňovány budou výhradně v agregované podobě pro potřeby studie a v žádném okamžiku nebude možné vyvodit závěry o jednotlivých osobách.