Tajemník MěÚ informuje, že občané jiných členských států EU, kteří chtějí ve volbách do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 hlasovat na území České republiky, mohou žádost o zápis do seznamu voličů podat v mimořádné provozní době úřadu v neděli 14.4.2019 od 13 do 16 hodin na matrice. Po tomto termínu již nelze žádost podat. Formulář žádosti je umístěn v sekci Volby do Evropského parlamentu na webu slavkov.cz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }