V neděli bude mimořádně otevřená matrika pro voliče z členských států EU, kteří chtějí volit do evropského parlamentu

Tajemník MěÚ informuje, že občané jiných členských států EU, kteří chtějí ve volbách do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 hlasovat na území České republiky, mohou žádost o zápis do seznamu voličů podat v mimořádné provozní době úřadu v neděli 14.4.2019 od 13 do 16 hodin na matrice. Po tomto termínu již nelze žádost podat. Formulář žádosti je umístěn v sekci Volby do Evropského parlamentu na webu slavkov.cz