Vandalismus a případy výtržnictví: jaká bude reakce města?

Nejen městská policie v uplynulých týdnech zaznamenala případy ničení městského i soukromého majetku, mobiliáře, agresivního chování a výtržnictví skupinek mladistvých. Ve spolupráci se státní policií jsou poslední zaznamenané případy prošetřovány. Policie aktuálně například objasňuje ničení části aleje u golfu, kde výtržníci polámali nejen nově zasazený strom, ale také zdevastovali odpadkový koš a další mobiliář.

Z důvodu prevence a zajištění bezpečnosti zejména v nočních hodinách město Slavkov u Brna ve spolupráci s městskou policií přistupuje k následujícím opatřením:

  1. Městská policie od května posílí o jednoho strážníka. Celkově tak může být pro pořádek v ulicích nasazeno pět městských policistů. Díky tomuto navýšení je možné zajistit úpravu směn až do nočních hodin.
  2. Připravujeme posílení městského monitorovacího systému o několik nových kamer s nočním viděním. Budou nasazeny v rizikových oblastech. Počítáme i se zapojením fotopastí, které lze operativně přemísťovat.
  3. Strážníci městské policie také pravidelně důsledně kontrolují záznamy z městského kamerového systému zejména z nocí, po nichž zůstaly po vandalech „stopy“. Již v minulosti byly podobným postupem předány státní policii důkazy, které vedly k usvědčení pachatelů.
  4. Město také zvažuje spolupráci se soukromou bezpečnostní agenturou, která by ve spolupráci s městskou policií monitorovala pořádek a bezpečnost i v dalších rizikových oblastech zejména v nočních hodinách.
  5. Strážníci ve větší míře zahajují s usvědčenými mladistvými správní řízení, v němž hrozí vyšší postih, než je možný v případě udělení pořádkové pokuty. Do správního řízení vedeného u příslušného odboru městského úřadu je navíc přizvána také kurátorka pro děti a mládež, která posuzuje celkovou situaci, včetně zahájení komunikace se zákonnými zástupci.

Aktuálně: Policie České republiky vyšetřila případ ničení u zámecké aleje a dopadla pachatele.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vandalismus-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vandalismus-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vandalismus-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vandalismus-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/04/vandalismus-1.jpg