Ve Slavkově vznikne nový domov pro tělesně postižené. Kraj koupil od města pozemek pro jeho zbudování.

Dvanáct lidí s hendikepem najde nový domov ve Slavkově u Brna. Jihomoravský kraj, který připravuje transformaci sociálních služeb, postupně buduje síť komunitních zařízení, které mají nahradit ústav na habrovanském zámku. Slavkov tak do dvou let získá dostupnou službu, která v regionu chybí.

„S Jihomoravským krajem jsme vstoupili do jednání před téměř rokem a výsledkem je oboustranná spokojenost. Tento projekt má pro naše město výhodu nejen z pohledu prodeje samotného pozemku a vybudování nového veřejně potřebného zařízení. Pro městskou pokladnu nebude tento projekt znamenat ani žádné provozní náklady. Mým největším přáním však je, aby toto zařízení nabídlo slavkovským rodinám v nelehké životní situaci možnost zůstat pohromadě bez nutnosti bolestného odloučení,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Město Slavkov u Brna pro tento záměr nabídlo po zvážení několika variant pozemek v blízkosti ulice Slovanská. Krajští architekti zde následně navrhli nízkopodlažní nízkoenergetický dům se zelenou střechou, ve kterém budou fungovat dvě „domácnosti“ – každá pro šest obyvatel. Každý z klientů pak bude obývat svoji vlastní jednotku. Společné prostory, včetně kuchyně, pak budou sdílené. V domově budou trvale k dispozici sociální pracovníci a ošetřovatelé, kteří poskytnou pomoc dle závažnosti hendikepu. K dispozici bude také zázemí pro rehabilitaci. Samozřejmostí je okolní zeleň pro venkovní pobyt.   

Město pozemek o výměře téměř 2500 m2 prodalo za cenu určenou soudním znalcem, tedy 11,3 mil. korun. Stavbu i budoucí provoz bude kompletně hradit Jihomoravský kraj.

Sociální služba pro osoby se postižením není jedinou, která má ve Slavkově šanci na vznik. Ve spolupráci s poskytovatelem terénní pečovatelské služby, zapsaným ústavem Generace Care, vstoupilo město do jednání s Jihomoravským krajem o výstavbě tzv. odlehčovací služby určené až pro patnáct klientů ze Slavkovska.

Zařízení by mohlo vzniknout na místě bývalého penzionu Klobouk v Bučovické ulici. Jeho cílem je ulevit rodinám v náročné péči o blízkého člena rodiny. 

„Zastupitelé uzavřeli s Generací Care smlouvu o smlouvě budoucí na prodej této nedávno nabyté nemovitosti. V tuto chvíli nezisková organizace připravuje projekt na celkovou přeměnu objektu a zpracovává žádost o stoprocentní podporu z národního plánu obnovy. Díky tomu může město nemovitost prodat za cenu určenou znaleckým posudkem – tedy 17 mil. Kč. V případě úspěchu bychom se této potřebné sociální služby mohli dočkat už v první polovině roku 2026,“ informoval starosta Michal Boudný. Připomněl také, že spolupráce s Jihomoravským krajem by znamenala také výraznou pomoc s budoucími provozními náklady.