Ve Slavkově začnou platit nové sazby daně z nemovitosti

Majitelé nemovitostí ve Slavkově u Brna budou od května obesíláni finančním úřadem složenkami pro zaplacení daně z nemovitosti. Většinu majitelů čeká pohled na vyšší částku, než na jakou byli doposud zvyklí. Začne totiž platit nepopulární, ale pro udržení chodu města nezbytné, navýšení koeficientu pro výpočet sazby daně. Slavkov, který patřil již od roku 1993, k městům s nejnižší sazbou daně z nemovitosti, patří nově mezi města s takzvaným „dvojkovým“ koeficientem.

Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž výši určuje místní samospráva a peníze z ní putují přímo do rozvoje města. Slavkov již téměř dvacet let patřil mezi „nejlevnější“ lokality. Rozvoj města a nutné investice do dopravní infrastruktury a školství však dlouhodobě vytváří tlak na městské finance. Peníze pomůžou již letos pro zdárné dokončení plánovaných oprav páteřních komunikací ulic a také pro opravu rekonstrukci střechy Základní školy Komenského. Město má již také nakročeno k reálné dostavbě mateřské školky Zvídálek na Koláčkově náměstí a připravuje projekt na stavbu nové školy.