Vítejte noví občánci! Lípy a duby porostou s vámi.

Slavkov přivítal nové občánky už po páté formou sázení stromů u remízku směrem na Křenovice. Zástupci radnice a místního zahrádkářského spolku se s dětmi a jejich rodinami setkali v sobotu 7. října. „Tentokrát jsme nové děti symbolicky přivítali výsadbou čtyřiceti stromů v lokalitě Kozí hory, kde v posledních třech letech postupně zakořenilo už přes 250 stromů – od starých odrůd ovocných stromů, přes mandloně až po majestátní alejové stromy,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Každé dítě a rodina na místě dostali od města dárek v podobě sazenice stromu a pamětní cedulky se jménem a datem narození dítěte. „Věříme, že se jednotlivé rodiny k tomuto daru budou chovat tak, jak si zaslouží – zejména potřebnou péčí a občasnou zálivkou vody,“ připomněla radní města Veronika Slámová.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo bez spolupráce a aktivního zapojení místních obyvatel i podporujících nadací a firem. Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ve Slavkově u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Technické zázemí poskytly technické služby. S vybagrováním a přípravou aleje pomohla společnost Arema a manželé Kovalovi. Akci pořádá matrika městského úřadu a odbor vnějších vztahů. Projekt Vítání občánků – podzim 2023 je možné uskutečnit díky finanční podpoře Nadace ČEZ, která uhradila nákup stromků a potřebného materiálu.

Foto: Jan Martinek