Vjezd na Koláčkovo náměstí bude měsíc uzavřen. Objížďka je stanovena přes Palackého nám.

Oznámení o povolení úplné uzavírky

Druh uzavírky:    úplná – na místní komunikaci 14c Koláčkovo nám. před p. č. 525/2 v k. ú. Slavkov u Brna

Délka uzavírky: 30 m z důvodu vybudování přípojek vody, kanalizace a plynu k novostavbě 2RD

v rámci stavby: „Slavkov u Brna, Koláčkovo nám., přípojky IS k novostavbám RD“ v k. ú. Slavkov  u Brna

Parkování před synagogou se uzavírka nedotkne.

Termín uzavírky:  od 18.09.2017 do 16.10.201

Trasa objížďky

ulicí Slovákova – Palackého náměstí – Fügnerova – Koláčkovo náměstí.

Osobní linková doprava: nebude dotčena. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek osobní linkové dopravy.