Oznámení o povolení úplné uzavírky

Druh uzavírky:    úplná – na místní komunikaci 14c Koláčkovo nám. před p. č. 525/2 v k. ú. Slavkov u Brna

Délka uzavírky: 30 m z důvodu vybudování přípojek vody, kanalizace a plynu k novostavbě 2RD

v rámci stavby: „Slavkov u Brna, Koláčkovo nám., přípojky IS k novostavbám RD“ v k. ú. Slavkov  u Brna

Parkování před synagogou se uzavírka nedotkne.

Termín uzavírky:  od 18.09.2017 do 16.10.201

Trasa objížďky

ulicí Slovákova – Palackého náměstí – Fügnerova – Koláčkovo náměstí.

Osobní linková doprava: nebude dotčena. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek osobní linkové dopravy.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }