Vláda projednala harmonogram uvolnění omezení ve školách v podnikatelských a dalších činnostech

Pět etap má harmonogram postupného uvolňování podnikatelských a dalších činností. V úterý 14. dubna ho projednala vláda. Scénář mimo jiné počítá s tím, že od pondělí 20. dubna budou moct opět začít fungovat řemeslníci, autobazary a autosalóny, farmářské trhy či tréninky profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Rovněž se budou moct konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. K dalšímu zmírnění by mělo – vždy samozřejmě v závislosti na vývoji situace v kontextu s pandemií koronaviru – docházet postupně v potřebném v časovém rozestupu.

 

Pokud se epidemiologická situace nezhorší, v pondělí 8. června by se měly otevřít i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. V praxi to znamená, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech. Vládní scénář najdete níže:

Školství

pondělí 20. dubna

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
  (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí

nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin

Zdravotnictví

 • nemocnice můžou začít obnovovat běžnou péči

Obchody a služby

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/04/a4-data-vlny-fin6_02_200414-192847_ada.jpg

Data ke stažení v PDF

20. 4.

 • řemesla a jejich provozovny
 • farmářské trhy
 • autobazary, autosalony
 • venkovní sportoviště pro menší skupiny
 • svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

27. 4.

 • obchody do 200 m2 (pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2)

11. 5.

 • provozovny do 1000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m2
 • autoškoly
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy a šatny)

25. května

 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • muzea, galerie nebo výstavní síně
 • zoologické zahrady (pouze vnkovní výběhy)

8. června

 • všechny provozovny v nákupních centrech
 • provozovny nad 1000 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory
 • hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • taxislužby dosud nepovolené
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • divadla, zámky, hrady a kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • kulturní, společenské, sportovní akce do 50 osob
 • zotavovací akce pro děti do 15 let
 • další včetně opatření v cestovním ruchu
 • svatby za specifických hygienických podmínek
 • zoologické zahrady – vnitřní prostory

Ostatní neuvedené činnosti budou uvolňovány během června podle aktuální epidemiologické situace.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu