Volba do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze                      v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: vladislava.winterova@meuslavkov.cz,

lenka.elznerova@meuslavkov.cz,

nebo na tel.: 544 121 122, 544 121 114.